Service och tillsyn på pelletspanna åt uppsala kommun.
Stora pelletsanläggningar

Vi har lång erfarenhet av att bygga, sköta service och underhåll på stora pelletsanläggningar för t.ex. flerfamiljshus och skolor.
En av våra fem medarbetare på Upplands VärmeCenter är specialiserad på att sköta drift, service, underhåll och reparationer på större pelletsanläggningar. Vi sköter ett drygt 20-tal  pelletsvärmeanläggningar åt Uppsala kommun. Vi utför service underhåll och reparationer åt Norrtälje och Nordanstig kommun.

Hos oss får kunderna hjälp med allt från den minsta till den stora anläggningen – på totalentreprenad.