Reparation, service och underhåll.

Har du en befintlig anläggning kan vi även hjälpa till med reparation, service och underhåll. Det kan vara t.ex:

  • Reparation av befintlig murstock.
  • Mur och putsarbeten.
  • Felsökning och reparation av pelletsanläggningar.
  • Genomgång och intrimning av pelletsanläggningar.