Roland Carlberg Uppsala kommun:

Pelletsvärme är både klimatneutralt och billigt

Upplands VärmeCenter har lång erfarenhet av att installera pelletsvärmeanläggningar som klarar uppvärmningsbehovet i större fastigheter som skolor, industri- och kontorsfastigheter. Vi sköter också drift, service och underhåll på ett stort antal anläggningar åt kommunerna i Uppsala, Norrtälje och Nordanstig.

Tillsyn av pelletspanna åt Uppsala kommun

Pelletsvärme är det bästa alternativet för större byggnader när man inte har tillgång till fjärrvärme.

Upplands VärmeCenter har installerat ett 20-tal pelletsvärmeanläggningar i Uppsala kommun.

Kommunen började med pellets 1999 och vi har bara goda erfarenheter av det, säger Roland Carlberg, Uppsala kommun, sakkunnig inom energifrågor.

Uppsala kommun har tagit ett politiskt beslut att fasa ut all uppvärmning med el och olja till år 2020. Det innebär bland annat att man byter de kvarvarande oljevärmeanläggningarna i ett antal skolor i kommunen till pelletsvärmeanläggningar. I de flesta av skolorna finns redan en pelletspanna i drift.

Pelletsvärme är det bästa alternativet för större byggnader när man inte har tillgång till fjärrvärme. Det är en klimatneutral energikälla som också är väldigt billig. Uppvärmning med pellets kostar hälften så mycket som uppvärmning med olja eller el, säger Roland Carlberg.

Han framhåller också en annan fördel som man kanske inte tänker på i första hand. Pelletspannan levererar samma temperatur som en oljepanna vilket betyder att det gamla värmesystemet som är byggt för oljans höga temperatur kan behållas vid en ombyggnad befintliga fastigheter. Skulle man till exempel installera bergvärme skulle hela värmesystemet behöva byggas om till en hög kostnad.

Driftteknikerna gillar också att pannrummen är så rena och snygga när man eldar med pellets, säger Roland Carlberg.

Vi gör månadstillsyn på de anläggningar som vi har driftavtal på, vi ekonomisotar och gör förebyggande underhåll för att säkra avbrottsfri drift, berättar Anders Ohlsson tekniker på Upplands VärmeCenter

Han ska just avsluta tillsynen i pannrummet vid idrottshallen i Knutby skola för att sedan åka till Tuna skola och göra månadstillsynen där. I den nya panncentralen i Knutby står två pelletsvärmepannor, en stor panna på 150 kW och liten panna för sommardrift på 46 kW. Det är rent och snyggt och den lilla pannan som är i drift hörs knappt alls.

Containerlösning för pellets från Kvänum energi

Pelletsen matas från en silo som byggts in i ett containermodulsystem av Kvänum energi. Modulen är hopbyggd med idrottshallen och smälter fint in med samma färgsättning. Silon rymmer två till tre månaders förbrukning den kalla årstiden. Likadant är det på Tuna skola. Även här är silotornet från Kvänum energi målat samma färg som skolan och rymmer några månaders pelletsförbrukning. Också här gör Anders Ohlsson månadstillsyn vilket innebär att han ekonomisotar och gör förebyggande underhåll för att säkra avbrottsfri drift.

Allt ser bra ut, säger Anders, innan han åker vidare till nästa skola.