Miljöfrågor på Upplands VärmeCenter

Miljöfrågorna ligger oss varmt om hjärtat. Det är därför vi på Upplands VärmeCenter valt att arbeta med värme-system där energin kommer från biobränslen, en förnyelsebar energikälla. När träden växer binder de koldioxid och svavel. Samma mängder frigörs vid förbränning. Nettoutsläppen blir därför noll. Detta till skillnad mot oljeeldning som resulterar i  försurande  svavelutsläpp och klimatpåverkande koldioxidutsläpp.
Det går ganska lätt att konvertera ett värmesystem från olja till biobränslen. Vi kan hjälpa till. Med stora vinster för miljön.

Pellets är ett förädlat biobränsle, tillverkat av restprodukter från skogsnäring och sågverksindustri. Bränslet är torrt och energirikt. Det ger fördelar ur transport- och hanteringssynpunkt, men också ur miljösynpunkt.

Alla de pannor och  kaminer vi säljer är typ- och miljögodkända. Det innebär att de är godkända för eldning inom tätbebyggt område.

Sedan första januari i år är alla kaminer försedda med en energimärkning av samma typ som syns på vitvaror och tv-apparater, det hjälper dig göra rätt val för miljön.

Fråga oss så kan vi guida dig till de mest miljövänliga lösningarna.